آموزش تصویری ساخت گل های رز نمدی برای تزیین کوسن. آموزش تصویری تزیین کوسنبا گلهای نمدی. با پارچه های نمدی دایره های کوچک و هم اندازه ببرید. مانند شکل دایره ها را به صورت مارپیچ برش بزنید. لبه های مارپیچ را به صورت دالبر مانند شکل برش بزنید. از آخر مارپیچ شروع کنید به پیچاندن به صورتی که بالای گلبرگ گلحالت دار باشد. انتهای گل را با نخ و سوزن بدوزید. این هم از گل های رز نمدی آماده شده. از این گل ها به تعداد زیاد درست کنید و روی کوسن خود محکم بدوزید. با این کوسن پر گل مبلمان خود را زیباتر کنید.

آموزش تصویری ساخت گل های رز نمدی برای تزیین کوسن

کوسن

آموزش تصویری تزیین کوسنبا گلهای نمدی

تزیین کوسن,تزیین کوسن با گل های نمدی

با پارچه های نمدی دایره های کوچک و هم اندازه ببرید

آموزش ساخت گل رز نمدی, مراحل تزیین کوسن

مانند شکل دایره ها را به صورت مارپیچ برش بزنید

تزیین کوسن با گل,تزیین کوسن با پارچه های نمدی

لبه های مارپیچ را به صورت دالبر مانند شکل برش بزنید

گل های رز نمدی, ساخت گل های نمدی

از آخر مارپیچ شروع کنید به پیچاندن به صورتی که بالای گلبرگ گلحالت دار باشد

تزیین کوسن با گل های نمدی,تزیین کوسن با پارچه های نمدی

انتهای گل را با نخ و سوزن بدوزید

تزیین کوسن با گل های نمدی,تزیین کوسن با پارچه های نمدی

این هم از گل های رز نمدی آماده شده

تزیین کوسن با گل های نمدی,تزیین کوسن با پارچه های نمدی

از این گل ها به تعداد زیاد درست کنید و روی کوسن خود محکم بدوزید

تزیین کوسن با گل,تزیین کوسن با گل های نمدی

با این کوسن پر گل مبلمان خود را زیباتر کنید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه