مجله فوربس ده ثروت مند بزرگ جهان را معرفی کرده است.

خبر آنلاین: مجله فوربس ده ثروتمند بزرگ جهان را معرفی کرده است.

بیل گیتس

بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 1

ثروت بیل گیتس از سوی مجله فوربس حدود 76000000000 دلار برآورد شده است.

کارلوس

بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 2

کارلوس اسلیم سرمایه دار مکزیکی که حوزه مخابراتی فعالیت می کند با 72 میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد.

اورتگا


بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 3

اورتگا سرمایه دار اسپانیایی و موسس برند زارا با 64 میلیارد دلار رتبه سومین ثروتمند بزرگ جهان را کسب کرده است.

وارن باف

بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 4

وارن باف سرمایه دار امریکایی با 58.2 میلیارد دلار چهارمین سرمایه دار بزرگ جهان شده است.

الیسون

بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 5

الیسون با 48 میلیارد دلار رتبه پنجمین سرمایه دار بزرگ جهان را کسب کرده است.

وال مارت


بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 6

مالک فروشگاه های زنجیره ای وال مارت هم با 36.7 میلیارد دلار دارایی عنوان هشتمین ثروتمند بزرگ جهان را به نام خود زده است.

جیم والتون

بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 7

جیم والتون با 34.7 میلیارد دلار در رده نهم قرار گرفته است.

مالک کارخانه اورآل

بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 8

مالک کارخانه اورآل هم با ثروت 34.5 میلیارد دلاری در رده دهم قرار گرفته است.

الیسون

بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 9

الیسون با 48 میلیارد دلار رتبه پنجمین سرمایه دار بزرگ جهان را کسب کرده است.

اورتگا

بیشترین ثروت دنیا دست کیه؟ - تصویر 10

اورتگا سرمایه دار اسپانیایی و موسس برند زارا با 64 میلیارد دلار رتبه سومین ثروتمند بزرگ جهان را کسب کرده است.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه