نقش نماز در افزایش سلامت روانى خانواده ‏

the-role-of-prayer-in-the-mental-health-of-the-family1ee

امروزه بسیارى از روان شناسان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن یک ایمان محکم به دین، اضطراب، افسردگى، نگرانى، تشویق و ‏ترس را که زمینه ساز بسیارى از بیمارى هاست برطرف مى کند: «الا بذکر الله تطمئن القلوب». ‏

کلمه نماز نشان مى دهد که رابطه اى میان انسان و پروردگارش وجوددارد. وقوف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز، در برابر خداوند ‏متعال به او نیرویى معنوى مى بخشد که حس صفاى روحى و آرامش قلبى، امنیت روانى وسلامت روانى را در او پدید مى آورد. ‏
از آن جا که انسان در نماز با همه اعضاى بدن و حواس خود متوجه خدا مى شود و از همه اشتغالات و مشکلات زندگى روى برمى ‏گرداند. به هیچ چیز جز خدا و آیات قرآن که در نماز به زبان مى آورد فکر نمى کند. ‏
همین حالت روى گردانى کامل از مشکلات زندگى و نیندیشیدن به آن در میان نماز موجب آرامش روان و سلامت روانى مى شود. ‏
رویکرد روان شناختى، این حالت آرامش روانى در ایجاد وضعیت سلامت روانى تأثیر بالایى دارد و موجب کاهش شدت فشارهاى ‏عصبى روزانه و تنیدگى ها و تنش هایى که بسیارى از مردم دچار آن هستند، مى شود. ‏
توماس هاسلیوپ (۱۹۹۵) پزشک معروف هلندى در این باره مى گوید: «مهم ترین جواب آرام بخش که من در طول سال هاى ‏متمادى تجربه و مهارتم در مسائل روانى به آن پى بردم، همین نماز است. ‏
من به عنوان یک پزشک مى گویم مهم ترین وسیله در آرامش روان که ضامن از بین بردن تنش ها و اضطراب ها و افسردگى هاى ‏روزمره است و من تا کنون شناخته ام نماز است.» ‏
حالت تمدد اعصاب و آرامش روانى ناشى از نماز انسان را از اضطراب و افسردگى که بیماران روانى همواره از آن رنج مى برند رها ‏مى کند. زیرا چنین حالت هایى عموماً تا مدتى پس ازنماز در انسان باقى مى ماند و ادامه مى یابد. ‏انسان گاهى در حالت تمدد اعصاب و آرامش روانى پس از نماز، با امور و مواردى اضطراب انگیز و یا با حالتى که او را افسرده مى ‏سازد، مواجه مى شود. ‏
تکرار بى حد و نشان این موارد با یادآورى آنها در تمدد اعصاب، آرامش نفسانى و سلامت روانى، پس از نماز ارتباط مى یابد و به ‏این ترتیب فرد از اضطراب و نگرانى ناشى از این امور یا موارد رها مى شود. تأثیر مهم نماز در کاهش اضطراب، افسردگى بیماران ‏روانى و ایجاد سلامت روانى، شبیه تأثیر روان درمانى برخى از روان درمان گران معاصر براى درمان اضطراب و افسردگى بیماران ‏روانى است. روان درمانگران معاصر از جمله ژوزف و لپه براى درمان اضطراب و افسردگى از روشى استفاده مى کنند که به (منع ‏متقابل) معروف است و به نام درمان از طریق آرام سازى مشهور است. ‏
در این روش درمان گر می کوشد میان موارد اضطراب انگیز و واکنش مخالف اضطراب یعنى همان حالت آرامش روان، رابطه ‏ایجاد کند. ‏

the-role-of-prayer-in-the-mental-health-of-the-family1(1)

پر واضح است که وجه تشابه میان روش روان درمانى و اثر درمانى منتج از نماز، بسیار مشهود است. انسان بلافاصله پس از نماز به ذکر ‏دعا و تسبیح مى پردازد که این تداوم همان حالت آرامش وسلامت روانى را موجب مى شود. اصولاً انسان در دعا با خداى خود به ‏مناجات مى پردازد و از مشکلاتى که او را در زندگى مضطرب و افسرده مى کند به او پناه مى برد و با بازگو کردن مشکلات ‏اضطراب انگیز در چنین حالتى از سلامت روان�� برخوردار مى شود. ‏
علاوه بر مسائلى که ذکر شد، بیان مشکلات و مسائل پس از نماز موجب آرامش روانى مى شود. این زمان، یک زمان طلایى است ‏که فقط دراختیار افرادى که به اقامه نماز مى پردازند، قرار مى گیرد. ‏
به طور کلى تحقیقات متعدد روان شناسان نشان مى دهد که حالت روانى انسان با آشکار کردن مشکلات در حضور یک دوست ‏صمیمى یا درمان گر رو به بهبود مى رود. ‏
حال تصور کنید که همین انسان اگر مشکلات خود را با خدا بازگو کند و پس از نماز به مناجات با پروردگار و دعا به درگاه او طلب ‏یارى بپردازد، حالت روانى او تا چه اندازه بهبود پیدا مى کند. ملاحظه مى شود که همان نتیجه اى که در یک روان درمانى مؤثر و ‏موفق حاصل مى شود، از نماز نیز به دست مى آید، زیرا آن احساس امنیت و رهایى از اضطراب را که نماز در انسان ایجاد مى کند، ‏موجب آزاد شدن نیروى روانى او مى شود که این آزادى ضامن ایجاد سلامت روان است. نیرویى که قبلاً در زنجیرهاى اضطراب، ‏نگرانى و افسردگى، مقید و زندانى بود. ‏
در نتیجه انسان حالت نشاط و طراوت را در همه وجودش احساس مى کند. همین رابطه معنوى انسان با پروردگار در طول نماز و ‏دریافت نوعى فیض الهى یا بارقه روانى از خداوند متعال، موجب رهایى نیروهاى معنوى مستقر در انسان مى شود و عزمش را جزم، ‏اراده اش را قوى و همتش را بلند مى کند. ‏
در نتیجه براى پذیرش علم و معرفت آماده تر و براى انجام کارهاى بزرگ تواناتر مى شود. ‏

- پورتال آسمونی Asemooni.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه