نوشته‌هایی با برچسب "سخنانی از علی ع"

سخناني از حضرت علی (ع) سخناني از حضرت علی (ع)

سخنانی از حضرت علی. سخنانی از حضرت علی (ْع). شکست عدم پیروزی نیست بلکه شکست پیروزی آدم را به تأخیر می اندازد. هر که همتش کوچک باشد، فضیلتش از بین برود. هر گاه جنایتها آشکار شود، برکت ها از میان برود. ثمره حسادت، بدبختی در دنیا و آخرت است. تو اگر نیکی کنی خود را گرامی داشته ای و به خودت نیکی کرده ای، اگر بدی کنی خودت را خوار کرده ای و به خودت زیان رسانده ای. گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، تنگ می شود جز ظرف دانش که (هر چه در آن نهند) گسترش می یابد. بدهکاری زیاد، راستگو را دروغگو می کند و خوش قول را بد قول می کند. هر که اطمینان داشته باشد که آ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه