نوشته‌هایی با برچسب "پرسش و پاسخ درباره کاندوم"

پرسش و پاسخ مهم درباره کاندوم پرسش و پاسخ مهم درباره کاندوم

1) آیا استفاده از کاندوم ها در پیشگیری از بارداری موثرند؟. بله،. کاندوم های مردانه در صورتی که درست استفاده شوند موثر هستند. ؛ وقتی در. هر عمل جنسی به درستی و به صورت مداوم استفاده شوند فقط دو زن از هر صد زن. که همسر آنها از کاندوم استفاده می کنند ممکن است در سال نخست استفاده. حامله شوند، به هر حال تعداد زیادی از مردم در هر مقاربت از کاندوم استفاده. نمی کنند یا به طرز صحیح استفاده نمی کنند. 2) به چه میزان کاندوم ها در حفاظت در مقابل عفونت ایدز(HIV) کمک کننده هستند؟. به. طور میانگین ، کاندوم ها 80% الی 96% در صورتی که بطور صحیح استفاده شوند. در

 پرسش و پاسخ های مهم درباره کاندوم پرسش و پاسخ های مهم درباره کاندوم

پرسش و پاسخ های مهم درباره کاندوم. کاندوم های مردانه در صورتی که درست استفاده شوند در پیشگیری از بارداری موثر هستند. 1) آیا استفاده از کاندوم ها در پیشگیری از بارداری موثرند؟. بله،. کاندوم های مردانه در صورتی که درست استفاده شوند موثر هستند. ؛ وقتی در. هر عمل جنسی به درستی و به صورت مداوم استفاده شوند فقط دو زن از هر صد زن. که همسر آنها از کاندوم. استفاده می کنند ممکن است در سال نخست استفاده. حامله شوند، به هر حال تعداد زیادی از مردم در هر مقاربت از کاندوم استفاده نمی کنند یا به طرز صحیح استفاده نمی کنند. 2) به چه میزان کاندوم ها در حفاظت در م

پرسش و پاسخ های مهم درباره کاندوم پرسش و پاسخ های مهم درباره کاندوم

کاندوم های مردانه در صورتی که درست استفاده شوند در پیشگیری از بارداری موثر هستند. 1) آیا استفاده از کاندوم ها در پیشگیری از بارداری موثرند؟. بله، کاندوم های مردانه در صورتی که درست استفاده شوند موثر هستند ؛ وقتی در هر عمل جنسی به درستی و به صورت مداوم استفاده شوند فقط دو زن از هر صد زن که همسر آنها از کاندوم استفاده می کنند ممکن است در سال نخست استفاده حامله شوند، به هر حال تعداد زیادی از مردم در هر مقاربت از کاندوم استفاده نمی کنند یا به طرز صحیح استفاده نمی کنند. 2) به چه میزان کاندوم ها در حفاظت در مقابل عفونت ایدز(HIV) کمک کننده هستند؟. به

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه