نوشته‌هایی با برچسب "کوروش بزرگ پادشاه ایران"

دعای کوروش بزرگ پادشاه ایران دعای کوروش بزرگ پادشاه ایران

دعای کوروش کبیر. روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند. که برای ایران زمین دعای خیر کند؛. و ایشان بعد از ایستادن در کنار آتش مقدس اینگونه دعا کردند:. خداوندا اهورا مزدا ای بزرگ آفریننده آفریننده این سرزمین. بزرگ،سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار. بعد از اتمام دعا عده ای در فکر فرو رفتند و از شاه ایران پرسیدند. که چرا این گونه دعا نمودید؟. فرمودند:چه باید می گفتم؟ یکی جواب داد :برای خشکسالی دعا مینمودید؟. کوروش بزرگ فرمودند: برای جلوگیری از خشکسالی. انبارهای اذوقه و غلات می سازیم. دیگری اینگونه سوال نمود:. برای

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه